เทศบาลตำบลทับมา ร่วมกับวัดทับมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 (มีคลิป)

เทศบาลตำบลทับมา ร่วมกับวัดทับมา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระท…

Read More

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับบลูเทคซิตี้ จัดแสดงแบบผ้าไทยและกิจกรรมลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “คืนอร่าม สืบสานประเพณีลอยกระทง สู่บางปะกงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับบลูเทคซิตี้ จัดแสดงแบบผ้าไทยและกิจกรรมลอยกระทง ภ…

Read More

ปทุมธานี-นายกแจ๊สเป็นห่วงปปช.ตระเวนตรวจความปลอดภัยในงานลอยกระทง มุ่งปีหน้าจัดใหญ่1 ใน5 ของประเทศ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นายกแจ๊สเป็นห่วงปปช.ตระเวนตรวจความปลอดภัยในงานลอยกระทง มุ่งปีหน้าจัดใหญ่1 ใน5 ของ…

Read More

กระบี่-นายกท่องเที่ยวเผยน้ำท่วมเกาะพีพีเข้าสู่สภาวะปกติยังไม่มีการยกเลิกห้องพักเชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาสัมผัสธรรมชาติที่แตกต่างเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

กระบี่-นายกท่องเที่ยวเผยน้ำท่วมเกาะพีพีเข้าสู่สภาวะปกติยังไม่มีการยกเลิกห้องพักเชิญชวนนักท…

Read More

นิพนธ์ ประชุมทุกฝ่ายเร่งรัดปรับปรุงด่านสะเดา จ.สงขลา รองรับการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

vv นิพนธ์ ประชุมทุกฝ่ายเร่งรัดปรับปรุงด่านสะเดา จ.สงขลา รองรับการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่…

Read More

กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ กว่า 1.6 แสนบาท ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ กว่า 1.6 แสนบาท ภายใต้…

Read More

ยะลา-เบตง ลอยกระทงยุคโควิดในอำเภอใต้สุดของประเทศไทยคึกคัก (ชมคลิป)

เบตง งดจัดงานประเพณีลอยกระทง แต่บรรยากาศวันลอยกระทงคึกคัก ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกและรักษ…

Read More

สระบุรี : ประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

สระบุรี : ประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก…

Read More

พระนครศรีอยุธยา : เยี่ยมเสริมพลังประเมินความพร้อมเปิดเรียนปลอดภัย และขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอนำร่อง Covid Free Setting (3S) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา : เยี่ยมเสริมพลังประเมินความพร้อมเปิดเรียนปลอดภัย และขับเคลื่อนการดำเนินงา…

Read More