สระบุรี-สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระบุรีมอบ EM Ball ให้กับอำเภอที่ยังมีพื้นที่น้ำท่วม 

สระบุรี-สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้…

Read More

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจและความต…

Read More

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 เปิด“โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตรายเพื่อลดผลกระทบ ต่อสุขภาพแรงงานอย่างยั่งยืน”

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 เปิด“โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตราย…

Read More

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่จังหวัดชุมพร

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประก…

Read More

หอการค้าจังหวัดระยอง จัดการแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประจำปี 2021 (มีคลิป)

หอการค้าจังหวัดระยอง จัดการแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประจำปี 2…

Read More

สระบุรี-พิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย(คลิปเสียง)

สระบุรี-พิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย(คลิปเสียง) วันที่ 3 …

Read More

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 เชิดชูครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา (มีคลิป)

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 25…

Read More

จ.สุโขทัย จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

จ.สุโขทัย จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ สัมผัสบรรยากาศโบราณส…

Read More