สระบุรี – ผู้ว่าฯแมนรัตน์พร้อมรองผู้ว่าฯอังคณา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน OTOP Village Life ตลาดหัวปลี(คลิปข่าว)

สระบุรี – ผู้ว่าฯแมนรัตน์พร้อมรองผู้ว่าฯอังคณา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน OTOP Village L…

Read More

นิพนธ์ ถก ศปถ. 25 จ.ภาคกลาง ย้ำ เมื่อคลายล็อกโควิด -19 ต้องเข้มงวดวินัยจราจร ป้องกันไม่ให้การเสียชีวิตบนถนนเพิ่มขึ้น เผยตัวเลข ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนน แล้ว 9,237 ราย

นิพนธ์ ถก ศปถ. 25 จ.ภาคกลาง ย้ำ เมื่อคลายล็อกโควิด -19 ต้องเข้มงวดวินัยจราจร ป้องกันไม่ให้…

Read More

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง แบบ Online

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระน…

Read More

GPSC Group ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งมอบกล่องห่วงใย (Care Box) สู้ภัยโควิด-19

GPSC Group ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งมอบกล่องห่วงใย (Care Box) สู้ภัยโควิด-19 …

Read More

สระบุรี – คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสระบุรี ประชุมสอดส่องแผนงานโครงการของจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564(คลิปภาพ)

สระบุรี – คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสระบุรี ประชุมสอดส่องแผนงานโครงการของจังหวัดสระ…

Read More

สระบุรี – กอ.รมน.จ.สระบุรี ประเมินผล”แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”มอบวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19(คลิปภาพ)

สระบุรี – กอ.รมน.จ.สระบุรี ประเมินผล”แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”มอบ…

Read More

ชลบุรี-ภาคเอกชนร่วมมือลงนามสู่ความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจด้านน้ำ ทั้งภาคประชาชน และเมืองอุตสาหกรรมในอนาคต รองรับการเจริญเติบโตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )

ชลบุรี-ภาคเอกชนร่วมมือลงนามสู่ความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจด้านน้ำ ทั้งภาคประชาชน แล…

Read More

“สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” แถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในคำว่า “สังคมแบ่งปัน”เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

“สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” แถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในคำว่า “สังคมแบ่…

Read More

Dow – วว. ลงนาม แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี หนุนชุมชนต้นแบบ มุ่งขยายผลลดขยะอย่างยั่งยืน

Dow – วว. ลงนาม แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี หนุนชุมชนต้นแบบ มุ่งขยายผ…

Read More