สตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด (ชมคลิป)

สตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกั…

Read More

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตรวจราชการตาม ” โครงการยกระดับการให้บริการของประชาชน” (ชมคลิป)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตรวจราชการตาม ” โครงการยกระดับการให้บริการของปร…

Read More

กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุรวมกลุ่มทอเสื่อสร้างอาชีพว่างงานช่วงโควิด-หน้าแล้ง (ชมคลิป)

ผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ และปราชญ์ชาวบ้าน รวมกลุ่มทอเสื่อกก ทอผ้าพื้นเมือง ตามโครงการพ…

Read More

น่าสงสาร เต่าตนุอายุ กว่า 30 ปี นอนตายชายหาด พบขยะเศษถุงพลาสติกเต็มท้อง

เต่าตนุ อายุกว่า 30 ปี น้ำหนักกว่า 100 กก. นอนตายชายหาด ตรวจพบกินขยะประเภท เศษถุงพลาสติก เ…

Read More

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบอุปกรณ์และติดตามการดำเนินโครงการตามศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล”

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบอุปกรณ์และติดตามการดำเนินโครงการตามศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา…

Read More

วัดสัตหีบ บริจาคเงิน 2 แสนบาท ซ่อมแซมหลังคาอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนบ้านสัตหีบ ให้ลูกหลานชาวสัตหีบได้ใช้อย่างปลอดภัย

วัดสัตหีบ บริจาคเงิน 2 แสนบาท ซ่อมแซมหลังคาอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียนบ้านสัตหีบ ให้ลูกหลานชา…

Read More

“ ทัพเรือภาคที่1แบ่งปันความสุข มอบสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิเศษบ้านครูบุญชู “

“ ทัพเรือภาคที่1แบ่งปันความสุข มอบสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิเศษบ้านครูบุญชู “ &nbsp…

Read More

จุรินทร์ เดินหน้า “ช่วยประชาชน” ลดค่าครองชีพ นำ 11 แพลตฟอร์มขายออนไลน์ และ ตลาดสด ลดกว่า 500 ล้านบาท ในโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Platform

จุรินทร์ เดินหน้า “ช่วยประชาชน” ลดค่าครองชีพ นำ 11 แพลตฟอร์มขายออนไลน์ และ ตลา…

Read More

ส่งออกเฮ ! จุรินทร์ นำกรอ.พาณิชย์ เคาะเรือ 400 เมตรเทียบท่ารับของได้ แก้ขาดคอนเทนเนอร์ พร้อมเชื่อปี64 ตัวเลขส่งออกขยายแตะ 4% (ชมคลิป)

ส่งออกเฮ ! จุรินทร์ นำกรอ.พาณิชย์ เคาะเรือ 400 เมตรเทียบท่ารับของได้ แก้ขาดคอนเทนเนอร์ พร้…

Read More

นายก อบต.ในคลองบางปลากด และนายกสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมคณะนักร้อง นางงาม ลงพื้นทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วง Covid 19

นายก อบต.ในคลองบางปลากด และนายกสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมคณะนักร้อง นางงาม ลงพื้นทำกิจก…

Read More