โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรม ครอบครัวคนรักษ์ข้อครั้งที่ 13 “ ข้อฟิต คนฟิน”

โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรม ครอบครัวคนรักษ์ข้อครั้งที่ 13 “ ข้อฟิต คนฟิน” ปัจจุบันแน้วโน้ว…

Read More

ระยอง-ไออาร์พีซี มอบสุขภาพดี ชีวีมีสุข หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ชุมชนเรือนจำ เทศบาลนครระยอง

ระยอง-ไออาร์พีซี มอบสุขภาพดี ชีวีมีสุข หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ชุมชนเรือนจำ เทศบาล…

Read More

สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีขับเคลื่อนสัปดาห์รณรงค์คัคกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือDSPM

สระบุรี – ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีขับเคลื่อนสัปดาห์รณรงค์คัคกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยเ…

Read More

สระบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและเขตสุขภาพที่ 4 ประชุมฯติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ดำเนินแผนงานตามงบประมาณในการสนับสนุนโครงการฯ

สระบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและเขตสุขภาพที่ 4 ประชุมฯติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน…

Read More

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดหน่วยคัคกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรยเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา รัชกาลที่ 10

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดหน่วย…

Read More

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ป้องกันการคลอดก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์เขตสุขภาพที่ 4

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ป้องกันการคล…

Read More

สระบุรี-ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สระบุรี-ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการดำเนินงานกรมอ…

Read More

สระบุรี – ประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการทบทวนและสาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิดพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

สระบุรี – ประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการทบทวนและสาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิดพื้นที…

Read More

สระบุรี – ศอ.4สระบุรี สสจ.สระบุรี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี คัคกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ

สระบุรี – ศอ.4สระบุรี สสจ.สระบุรี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี คัคกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพ…

Read More