อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่ง…

Read More

เอสซีจี เคมิคอลส์ เร่งเดินหน้า Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ล่าสุด จับมือ TOYO ศึกษาและเตรียมขยายการผลิต Recycled Feedstock รองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

เอสซีจี เคมิคอลส์ เร่งเดินหน้า Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้น…

Read More

เอสซีจี เคมิคอลส์ เร่งเดินหน้า Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ล่าสุด จับมือ TOYO ศึกษาและเตรียมขยายการผลิต Recycled Feedstock รองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

เอสซีจี เคมิคอลส์ เร่งเดินหน้า Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้น…

Read More

เชลล์ จับมือ เอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนา “บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลก”เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เชลล์ จับมือ เอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนา “บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลก”เดินหน้าส่งมอบผลิตภ…

Read More

ครั้งแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เร่งเดินหน้าพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ตอบโจทย์ ESG อย่างเป็นรูปธรรม

ครั้งแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” ตลอ…

Read More

PTTLNG ลงนามร่วมทำ MOU กับโรงพยาบาลบ้านฉาง เดินหน้าโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

PTTLNG ลงนามร่วมทำ MOU กับโรงพยาบาลบ้านฉาง เดินหน้าโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่…

Read More

แต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

แต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมข…

Read More