หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   หนังสือพ…

Read More

“ข่าว 3 โฉมใหม่ ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้” ดันรายการข่าวทุกรายการ ขึ้นสู่อันดับ 1 ทั้งหน้าจอและออนไลน์ : (ชมคลิป)

“ข่าว 3 โฉมใหม่ ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้” ดันรายการข่าวทุกรายการ ขึ้นสู่อันดับ 1 ทั…

Read More

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 112 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2562

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 112 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2562   หนังสือพิม…

Read More

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 111 ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2562

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 111 ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2562   หนังสือพิม…

Read More

ครบรอบ 9 ปี นสพ.เพื่อปวงชน และ ในโอกาสเปิดสำนักงานหนังสือพิมพ์แห่งใหม่

ครบรอบ 9 ปี นสพ.เพื่อปวงชน และ ในโอกาสเปิดสำนักงานหนังสือพิมพ์แห่งใหม่     วันพฤ…

Read More

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 110 ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2562

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 110 ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2562   หนังสือพิม…

Read More

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2562

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2562   หนังสือพิ…

Read More

ประชาสัมพันธ์เขต 6 ยกทีมสื่อมวลชนเครือข่าย ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัดล่องขึ้นเหนือสุด สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาดูงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

  ประชาสัมพันธ์เขต 6 ยกทีมสื่อมวลชนเครือข่าย ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัดล่องขึ้นเหนือสุด ส…

Read More