น่านจัดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12 เปิดโอกาสให้นักเรียนติว สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัย (ชมคลิป)

น่านจัดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12 เปิดโอกาสให้นักเรียนติว สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัย &n…

Read More

ฉะเชิงเทรา-อบต.บางไผ่ มอบประกาศนียบัตรนักเรียนวัย 96 ปี (ชมคลิป)

อบต.บางไผ่ มอบประกาศนียบัตร นักเรียนวัย 96 ปี ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเรียนรู้เพื่อก…

Read More

นราธิวาส-จัดโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ครั้งที่ 2

นราธิวาส-จัดโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา ครั้งที่ 2   วันที่ …

Read More

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับมอบทุนการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานศึกษาในสังกัดกว่า50แห่ง

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับมอบทุนการศึกษาเพื่อจัดกา…

Read More

ระยอง -คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการศึกษา ร.ร.บ้านสมานมิตร

ระยอง -คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ยุทธศาสตร์ชาต…

Read More

สสส. เฮ…สนับสนุนราชภัฏประสบความสำเร็จ ผลิต นศ.ครูชั้นปี 1 ผ่านหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยรุ่นแรกของไทย กว่า 1,300 คน

สสส. เฮ…สนับสนุนราชภัฏประสบความสำเร็จ ผลิต นศ.ครูชั้นปี 1 ผ่านหลักสูตรสมองกับการเรีย…

Read More

ฉะเชิงเทรา-วท.ฉะเชิงเทรา คว้ารางวัล สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา คว้ารางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” จากผลงา…

Read More

นนทบุรี – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2561

นนทบุรี – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีว…

Read More

สตูล-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 (ชมคลิป)

สตูล-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต้ ครั้งที…

Read More