ระยอง-นักเรียนทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสาเพื่อนชุมชน Big Cleaning ประจำปี 2566

ระยอง-นักเรียนทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสา…

Read More

สทนช. เตรียมชง กนช. หลังเสนอร่างผังน้ำฉบับสมบูรณ์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนพิจารณา

สทนช. เตรียมชง กนช. หลังเสนอร่างผังน้ำฉบับสมบูรณ์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ให้ผู้มีส่วนไ…

Read More

ระยอง-หุ่นยนต์ ​4 ขา โชว์ ลานหน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง วันนี้

ระยอง-หุ่นยนต์ ​4 ขา โชว์ ลานหน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง วันนี้ หุ่นยนต์อัจฉริยะน้องหมาส…

Read More

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนพื้นที่ จชต. พร้อมรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซี…

Read More

สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซีย เยือน ศอ.บต. รับฟังการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต. พร้อมเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซีย เยือน ศอ.บต. รับฟังการดำเนินการขั…

Read More

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ BeneHeart R3 Electrocardiograph จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ BeneHeart R3 Electrocardio…

Read More

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดงาน SHE Day 2566 ย้ำความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดงาน SHE Day 2566 ย้ำความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง…

Read More

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จับมือหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.3 ล้านตัว เสริมสร้างระบบนิเวศน์ทะเลระยองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จับมือหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.3 ล้านต…

Read More

เช็คบัญชีด่วน! “ภูมิธรรม” กดปุ่มโอน ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20,000 บาทต่อราย เริ่มวันนี้ถึง 2 ธ.ค.66 ให้ชาวนา 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

ชาวนาทั่วประเทศขอบคุณ!“รัฐบาล” กดปุ่มจ่าย ไร่ละ 1,000 บาท เริ่มวันนี้ถึง 2 ธ.ค.66 ช่วยเกษต…

Read More