ผู้ว่าฯระยอง เป็นประธานในพิธี “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง…พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ

ผู้ว่าฯระยอง เป็นประธานในพิธี “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง…พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ

 

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเวทีด้านหน้าหอเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยองนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง…พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1 นายกิตติ เกียรติมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

และคณะผู้บริหารฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธี “ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง…พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมาฯ ซึ่งมีนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองและเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ


ภายในพิธี ประธานฯได้ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) และจุดรูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจากนั้นมีการกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี


หลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะแล้วภายในงานได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ของพ่อ โดยประธานฯ และผู้เข้าร่มพิธีฯได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 40 ต้น ซึ่งเป็นการครบรอบ 40 ปี (14 กรกฎาคม 2523) ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เสร็จทรงงานฯ และได้มีการเดินเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย


ภายในงานมีผู้บัญชาการ ตร.ภธ.จว.ระยอง/ปลัดจังหวัดระยอง/คณะเจ้าหน้าที่ อบจ.ระยอง/คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง/เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ท้องถิ่นจังหวัดระยอง/วัฒนธรรมจังหวัดระยอง/สจ.ระยอง/
ผู้แทนบริษัทDOW/ผู้แทนบริษัทIRPC/คณะจิตอาสา และคณะสื่อมวลชนจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts