ระยอง-ผู้นำชุมชนปลุกฝันเด็กให้เป็นจริงสร้างทีมฟุตบอลส่งฝันให้เด็กชนบท SPA Football Academy

ระยอง-ผู้นำชุมชนปลุกฝันเด็กให้เป็นจริงสร้างทีมฟุตบอลส่งฝันให้เด็กชนบท SPA Football Academy

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผู้ใหญ่ธัญญ์นิธิ ธนินฐิติวัชร์ ( ผู้ใหญ่เอก) มีความคิดที่จะจุดฝันให้กับเด็กและเยาวชนในด้านกีฬาฟุตบอล โดยผู้ใหญ่เอกได้ความร่วมมือจากโค้ชฟุตบอลระดับมืออาชีพและผู้ที่ค่ำหวอดกับวงการกีฬาฟุตบอลภูธรมาอย่างโชคโชน ประกอบด้วยโค้ชประเสริฐ ภิญโญ โค้ชดนัย วิสุทธิแพทย์ นายเพิ่มศักดิ์ กองการะกาณ์ นายพงษ์ จันทนา โดยทั้งสี่จับมือผนึกกำลังก่อตั้งทีมฟุตบอล SPA Football Academy ( S- Soccer P-Promotion A-Activity รวมกันแล้วได้ความหมายว่า “กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอล” )

โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝันของเด็กๆเป็นจริง ผู้ใหญ่ธัญญ์นิธิ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาเกิดชุมชนขนาดใหญาขึ้นหลายชุมชนซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมแรงงานที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพรับจ้าง เด็กและเยาวชนในแต่ละชุมชนมีศักยภาพในตนเอง เด็กหลายๆคนมีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ขาดการสนับสนุนความสามารถจึงไม่ได้เอาออกมาใช้ วันนี้ทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งทีมฟุตบอลได้ใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมชุมชนบ้านมาบข่าใต้ เป็นสถานที่รวมตัวฝึกสอนเรียนรู้กีฬาฟุตบอล ผู้ใหญ่เอกเพิ่มเติมว่า

นักฟุตบอลระดับทีมชาติหลายคนไต่เต้าขึ้นมาจากฟุตบอลภูธรอาศัยการฝึกฝนที่ต้องใช้ทั้งความอดทนและกำลังใจจึงพบฝันที่เป็นจริง แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเดินทางไม่ถึงฝัน SPA Football Academy ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะสานฝัน เติมฝัน ให้เด็ก ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมผู้เล่น เล่นเพื่อเป็นการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง หลุดรอดจากวงจรยาเสพติดและยังสามารถนำความรู้ ความชำนาญทักษะต่างๆที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดผักดันตัวเองให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติ เป็นนักฟุตบอลอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ผู้เล่นได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ผู้เล่นจะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ผู้เล่นจะมีระเบียบวินัย ผู้เล่นจะเกิดความรักความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อน

ผู้เล่นจะเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตนเอง ผู้เล่นจะมีความรับผิดชอบ เพราะฟุตบอลต้องเล่นกันเป็นทีม หากนักกีฬาภายในทีมไม่รักและสามัคคีกัน ขาดความเป็นระเบียบ ขาดวินัย ให้ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชระดับชาติ ระดับโลก ก็ไม่สามารถนำทีมไปสู่ชัยชนะได้ SPA Football Academy เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมและหลอมจิตใจของเด็กๆที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลเข้ามาฝึกฝน เข้ามาเรียนรู้ เข้ามาเกี่ยวเก็บประสบการณ์ แล้วนำออกไปเป็นบันไดก้าวไปสู่ฝัน เพื่อทำฝันของตนเองให้เป็นจริง ผู้ใหญ่เอกฝากข้อความในช่วงท้ายว่า ทีมฟุตบอลที่ก่อตั้งขึ้นมาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพียงแค่ให้เด็กทุกคนที่มีฝันอยู่ในใจได้มีโอกาสไปให้ถึงฝันด้วยตัวของเขาเอง เพราะเมื่อวันนั้นมาถึงพวกเขาจะมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง

กฤตภาส แตงเพชร์ ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts