มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ทำดีมอบอาหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม (ชมคลิป)

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ทำดีมอบอาหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมรับมอบ อุปกรณ์การแพทย์ และอาหาร เครื่องดื่ม จาก มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์  (北欖坡同德善堂)


โดยการนำนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯทุกท่าน ร่วมมอบอาหารกลางวันจำนวน 300 กล่อง จากภัตตาคารเล่งหงษ์ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม เลี้ยงบุคลากร ทางการแพทย์ของ รพ.สปร.และ
รพ.สนาม ของ สสจ.นว. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะ แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของ สาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับโรคไวรัสโควิด19และบริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด ผู้จำหน่ายข้าวสาร ตราบัวชมพู


โดย คุณเสวก – คุณนันทนา ล้อพูลผลมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกด้วยณ สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์ (เสียงสัมภาษณ์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ )

 

Related posts