นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 จัดเลี้ยงอาหารพิเศษ มอบใบประกาศเกียรติคุณ จัดรถรับส่งให้กับทหารกองประจำการ ทุกนายกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 จัดเลี้ยงอาหารพิเศษ มอบใบประกาศเกียรติคุณ จัดรถรับส่งให้กับทหารกองประจำการ ทุกนายกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 


________ ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) เป็นประธานพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ ที่ปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย กับ น้องทหารกองประจำการ ตลอดระยะเวลาที่รับใช้ประเทศชาติจะครบปลดจากประจำการเป็นทหารกองหนุนโดยจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการอย่างสมเกียรติ ที่ได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา

พร้อมทั้งแนะนำให้นำอุดมการณ์ทหาร และการช่วยเหลือประชาชน นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังปลดประจำการต่อไป โดยก่อนหน้านี้ หน่วย ร.3 พัน.3 ก่อนปลดประจำการ 1 เดือน ได้มีการจัดอบรมวิชาชีพทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ยังได้จัดเลี้ยงข้าวมื้อพิเศษ ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการของหน่วย เพื่อแทนคำขอบคุณ สำหรับน้องๆทหารที่เสียสละ เข้ามารับใช้ชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมสถานการณ์ไวรัส โควิด -19 อย่างเคร่งครัด


________โดยหน่วย ร.3 พัน.3 ได้ดำเนินการจัดรถรับส่งให้น้องทหารทุกนายกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ตรวจคัดกรอง ทหารทุกนายจะต้องไม่มีไข้ ไม่มีการติดเชื้อไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยโดยทั่วไปปกติ และปฏิบัติตามมาตรการของแต่ ละจังหวัดและการแจกชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ดูแลครอบครัวและชุมชนต่อไปด้วย

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

 

Related posts