สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564

 

วันที่ 21 เมษายน 2564 อบจ.สุโขทัย ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน อบจ.สุโขทัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้บุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย ได้ยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่ การเว้นระยะห่างในที่ทำงาน (Distancing) สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (Mask Wearing) หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็น (Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงาน (Testing) และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะเพื่อบันทึกไทม์ไลน์ (Thai Cha Na) โดยปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

Related posts