ระยอง-ผักกูดมาปลูกสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่แก่เกษตรกร

ระยอง-ผักกูดมาปลูกสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่แก่เกษตรกร

 


องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จับมืออำเภอนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกต้นผักกูด อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน เพื่อลูกหลานในอนาคตกระตุ้นชุมชนรักและหวงแหนถิ่นกำเนิด หวั่นสูญพันธุ์ นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา กล่าวว่า ตำบลนิคมพัฒนาพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ต้นผักกูดมีจำนวนมากตามแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ด้วยสรรพคุณหลากหลายผักกูดจึงเป็นที่นิยมนำมารับประทานกันจำนวนมากจนในบางช่วงเกิดการขาดแคลนหาเก็บตามแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนพื้นที่วัดชากผักกูดในปัจจุบันมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีต้นผักกูดขึ้นเต็มพื้นที่ ด้วยเหตุที่มีต้นผักกูดจำนวนมากจึงมีการเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าชากผักกูดและมาตั้งเป็นชื่อวัดด้วย ปัจจุบันนี้พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา เดิมทีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีไร่มัน มีสวนผลไม้ วันนี้จากพื้นที่เกษตรกรรมถูกภาคอุตสาหกรรมเข้ามาแทรกตัวอยู่วิถีชีวิตเดิมๆถูกเปลี่ยนไปเราทุกคนเต็มใจให้มันเป็นเช่นนั้นเพื่อให้พื้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นดีขึ้น ความเจริญรุ่งเรืองในท้องถิ่นเราต้องการ แต่สิ่งดีๆที่เคยมีอยู่แต่โบราณเราก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า อำเภอนิคมพัฒนาถูกกำหนดให้เป็นพื้นทีส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC จึงส่งผลให้อำเภอนิคมพัฒนามีนักลงทุนหลังไหลเข้าพื้นที่ ราคาที่ดินขยับตัวสูงขึ้นจนผิดตา วันนี้อำเภอนิคมพัฒนามีนิคมอุตสาหกรรมขึ้นสามแห่ง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 และนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ทั้งสามนิคมอุตสาหกรรมเมื่อเกิดขึ้นจะดึงนักลงทุนเข้าพื้นที่จังหวัดระยองจำนวนไม่น้อย เศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างมหาศาลนั่นหมายความว่าทุกๆอย่างจะเปลี่ยนไป กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาร่วมมือกับอำเภอนิคมพัฒนาจัดขึ้นในวันนี้จัดว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราจะให้ความสำคัญและร่วมกันเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สรรพสิ่งที่เคยมีอยู่ให้ดำรงค์ไว้ ต้นผักกูดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสรรพคุณหลากหลาย อุตสาหกรรมก็สำคัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดระยอง แต่ก็อย่าลืมของเก่าดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ ผมอยากเห็นภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโตเคียงคู่กันไป

กฤตภาส แตงเพชร์ ขตว.ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts