สระบุรี : ซักซ้อมการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

สระบุรี : ซักซ้อมการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

 


ที่โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.ได้มีการซักซ้อมการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าของโรงพยาบาล 50 ราย เพื่อประเมินระบบการให้บริการ โดยมี นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี บรรยายขั้นตอน 8 ขั้นตอนในการรับวัคซีน แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสระบุรีเตรียมพร้อมบริการกลุ่มเป้าหมาย


เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19รัฐบาลได้มีนโยบายการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมาย ช่วงแรกคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจำตัว โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัดรังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัดโรคเบาหวาน โรคอ้วนที่มีนหนัก>100กิโลกรัมหรือBMI>35กิโลกรัมต่อตารางเมตรผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย สำหรับ 8 ขั้นตอนปะกอบด้วย 1.การลงทะเบียน 2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน 3.คัดกรอง ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอม 4.รอฉีดวัคซีน 5.ฉีดวัคซีน 6.สังเกตอาการ 30 นาที 7.สแกนไลท์หมอพร้อม ตรวจสอบก่อนกลับรับเอกสารแนะนำ 8.ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ โดยกิจกรรมวันนี้ ใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลสระบุรี โดยมีนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จัดอุปกรณ์ต่างๆบริการผู้รับการซักซ้อมการฉีดวัคซีน ซึ่งจะได้มีการประเมินการบริการเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีวัคซีนที่จะให้บริการครอบคลุมกลุ่มต่างๆในโอกาสต่อไป


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts