ฉะเชิงเทรา-การอาชีพบางปะกง Mouตามแนวทาง EEC Model กับสถานประกอบการ

***วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง สร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียน ผู้ปกครอง เรียนจบมีงานทำแน่นอน ด้วยการจัดพิธีลงนามทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ Mou ตามแนวทาง EEC Model มี 11 บริษัท เข้าร่วมลงนาม

 

*****เมื่อเวลา 11.00 น. วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหาร ครู บุตลากร และนักเรียน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ(MOU) ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามแนวทาง EEC MODEL และพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีตัวแทนจากสถานประกอบการ 11 บริษัท ร่วมในวันนี้ ณ โสมสรครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


ด้านนายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้กล่าวรายงานถึงพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ(MOU) ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามแนวทาง EEC MODEL พร้อมพูดถึงในฐานะที่วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และมีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม 1 ใน 20 ของสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งประเทศ และขอบคุณ 11 บริษัท ที่ให้ความร่วมมือในการรองรับนักเรียนเมื่อเรียนจบมีงานทำแน่นอน


โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามฯ ท่าน ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช พูดถึง EEC ว่า ฉะเชิงเทรา ถือว่าโชคดีมาก ที่เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ที่อยู่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และที่สำคัญ คือน้องๆ นักเรียน ที่เรียนในวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จะได้เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนที่จะได้รับทักษะ ไปพร้อมกับการเรียนที่หมายถึง ความรู้จากห้องเรียนและการเรียนในแบบฝึกปฏิบัติงานจริง เมื่อเรียนจบก็จะเป็นความโชคดีของสถานประกอบการที่ได้แรงงานที่มีฝีมือจากการที่น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้จริงมาแล้ว


ตัวแทนบริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส ที จำกัด บอกว่า ความร่วมมือกับสถานประกอบการ Mou ตามแนวทาง EEC Model ที่มี 11 บริษัทร่วมลงนามในวันนี้นั้น ตอบโจทย์ความต้องการเป็นอย่างดี เพราะนักเรียนจะรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่วนน้องนักเรียน ก็ได้บอกผ่านผู้สื่อข่าวว่า ภูมิใจที่ได้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ที่ไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเรียนตามตำรา แต่ยังได้วิชาภาคการปฏิบัติจริง จนสามารถมีการรับรู้ด้านการพัฒนาทักษะทางอาชีพนำไปสู่คุณภาพทางการปฏิบัติงานสร้างความเชื่อมั่นระหว่างนักเรียนและสถานประกอบการ


ด้านนายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ยังบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง สนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม โดยเน้นฐานการลงทุนอยู่ใน 3 จังหวัด โดยยกระดับพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและ การท่องเที่ยว ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถือเป็นสถานศึกษานำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในเขต EEC และในอุตสาหกรรมต่อไป…..

 

ศักรินทร์ กิยาหัต / ฉะเชิงเทรา
086-8326545

Related posts