เชียงใหม่-วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ร่วมเปิดตัว ร้านค้า Multi-Brand Store สินค้าจากเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ทั่วไทย (ชมคลิป)

ทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ร่วมเปิดตัว ร้านค้า Multi-Brand Storeสินค้าจากเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ทั่วไทยสร้างช่องทางจำหน่ายแบบ O2O กระจายทั่วไทยและกลุ่มประเทศแม่โขง-ล้านช้างพร้อมเปิดตัวร้านค้าไร้แคชเชียร์ นวัตกรรมอนาคตที่พัฒนาโดยนักวิจัยของวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:00 น. วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจบิสคลับเชียงใหม่ร่วมเปิดตัว ร้านค้า Multi-Brand Store สินค้าจากเครือข่าย Biz Club ทั่วไทย โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารเครือเซ็นทรัลฯ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดร้านค้า Multi-Brand Store ขนาด 70 ตารางเมตร ณ.บริเวณชั้นสอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ตเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ Micro SMEs มาจำหน่ายสินค้าร่วมกันในรูปแบบร้านจำหน่ายสินค้า และนำต้นแบบร้านค้าไร้แคชเชียร์ของวิทยาลัยฯมาทดสอบ เชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการในเครือข่าย Biz Club ทั่วประเทศเข้าสู่ Online Market Place และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม Live Streaming ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อแนะนำสินค้าสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบจัดส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกับบริษัทโลจิสติกส์ด่วน สร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นายเทพทัย สุริยลักษณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ เชียงใหม่เผยว่า ร้านค้าฯถือเป็นต้นแบบการสร้างช่องทางเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่ม Micro-SMEs ไทยที่มีข้อจำกัดในด้านเงินทุน ไม่สามารถสร้างช่องทางจัดจำหน่ายแบบแบรนด์เดี่ยวบน Market Place หลักๆ ได้ การรวมกลุ่มกันในรูปแบบ Multi-Brand store จึงเป็นการร่วมแบ่งปันทรัพยากร รวมถึงสร้างแรงดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าสนใจเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่ร้านค้าฯ ยังได้จัดแสดงร้านค้าไร้แคชเชียร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมแนวคิดการค้าปลีกใหม่ที่มี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร อาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนทุนศึกษาวิจัยของแผนงานคนไทย4.0

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ที่ไม่สามารถเข้ามาเปิดร้านเพื่อจำหน่ายใน Market Place หลักๆ สามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายในร้านค้าไร้แคชเชียร์ ซึ่งจะทำหน้าที่คิดคำนวณราคาสินค้าและรับชำระเงินจากผู้ซื้อที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าได้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านช่องทางกระเป๋าเงินดิจิทัลของธนาคารพาณิชย์ต่างๆผ่านแคชเชียร์ดิจิทัลได้โดยตรง ซึ่งในอนาคตร้านค้าไร้แคชเชียร์นี้จะเริ่มนำร่องจัดจำหน่ายสินค้าจากศูนย์วิจัยฯต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนจะขยายไปสู่การจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ต่างๆต่อไป

ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนร้านค้า Multi-Brand store เผยว่า ร้านค้า Multi-Brand ของเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ถือเป็นก้าวย่างสำคัญของการสร้างร้านค้าตามแนวทาง “การค้าปลีกใหม่” (New Retail O2O) ที่มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์แบบบูรณาการ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยตรงที่ร้านจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ  ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยทางร้านจะมีบริการจัดส่งผ่านช่องทางขนส่งด่วนโดยตรงจากร้านค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง

และศูนย์ CIC ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง จะนำเอาสินค้ากลุ่มเครือข่ายธุรกิจบิสคลับที่ผ่านการคัดสรรเพื่อนำขึ้นจำหน่ายบน Online Market Place เพื่อจำหน่ายในตลาดต่างประเทศกลุ่มประเทศแม่โขง-ล้านช้างได้แก่ จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ สร้างโอกาสการขายให้กับกลุ่มสมาชิกบิสคลับ รวมถึงใช้เป็นพื้นที่การทำ Business Matching ดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศให้เข้ามาเยี่ยมชมเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายต่อไป

นอกจากนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี จะได้นำเอาหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการเชิงดิจิทัล ของสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อร่วมพัฒนายกระดับผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสื่อการนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะการทำคลิปวีดีโอแนะนำสินค้าบน Tiktok หรือบน Youtube ตลอดจนกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่ง ผ่าน Facebook Live สำหรับการนำเสนอขายกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ  และการขายผ่านระบบเถาเป่าไลฟ์สตรีมมิ่ง สำหรับนำเสนอขายกลุ่มลูกค้าในประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันศูนย์ CIC มีระบบการขนส่งด่วนข้ามแดนที่สามารถส่งตรงสินค้าถึงมือผู้ซื้อปลายทางในประเทศจีนภายหลังมีคำสั่งซื้อ

ทั้งนี้หากร้านค้าต้นแบบที่เริ่มต้น ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ตเชียงใหม่ มีกระแสตอบรับที่ดี ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ และเครือข่ายธุรกิจบิสคลับก็จะขยายไปยังสาขาอื่นๆของกลุ่มเซ็นทรัลต่อไป

วิภาดา/เชียงใหม่

Related posts