ระยอง-วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาระดับวิชาชีพ(ปวช.)ประจำปีการศึกษา 2563

ระยอง-วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาระดับวิชาชีพ(ปวช.)ประจำปีการศึกษา 2563

 

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนระยอง ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง นายกมล ชุ่มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ และคณะครู เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นางสาวราตรี คุ้มญาติ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ระยอง และรักษาการในตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน


จากนั้นประธานฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกระดับวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่
1.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 34 คน
2.สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 13 คน
3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 22 คน
จำนวนทั้งสิ้น 69 คน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตร ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณ และนำร้องเพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ


จากนั้น ประธานฯ พร้อมด้วย นายประสานต์ฯ และ นายมนตรีฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองต่อหน้าที่ในการทำงาน การศึกษาต่อ ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้นักศึกษาฯ ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตต่อไป และหลังจากนั้นภายในงานได้มีการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร ภายในงานมี คณะครู-อาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts