โรงไฟฟ้า BLCP ชวนปลูกหญ้าทะเลรอบเกาะสะเก็ด เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ (ชมคลิป)

โรงไฟฟ้า BLCP ชวนปลูกหญ้าทะเลรอบเกาะสะเก็ด เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล แปลงที่ 1 พื้นที่จำนวน 2 ไร่ จำนวน 3,200 กอ บริเวณรอบเกาะสะเก็ด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดย บ.บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีนายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ประชาชน กลุ่มประมงในพื้นที่ ร่วมกันปลูกหญ้าทะเลบริเวณเกาะสะเก็ดดังกล่าวจำนวนมาก


ทั้งนี้สืบเนื่องจากบ.บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัย เมื่อปี 2547 และปี 2551ไม่พบหญ้าทะเลบริเวณเกาะสะเก็ด จึงได้จัดกิจกรรมปลูกเสริมหญ้าทะเลดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณรอบเกาะสะเก็ด เนื่องจากหญ้าทะเลช่วยทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย อนุบาลตัวอ่อน แหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปูม้า ปลา กุ้งและหอย นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากมีรากคอยยึดติดพื้นดินอีกด้วย.

Related posts