องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กำหนดจัดงาน “เที่ยวพระเจดีย์กลางน้ำ วิถีถิ่นระยอง”ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กำหนดจัดงาน “เที่ยวพระเจดีย์กลางน้ำ วิถีถิ่นระยอง”ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2564 ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานวันที่ 11-13 เมษายน 2564 08.00 – 18.00 น. พบกับกิจกรรมล่องเรือ ชมทัศนียภาพพระเจดีย์กลางน้ำกับป่าชายเลน
17.00 – 22.00 น. พบกับกิจกรรมการละเล่นการแสดง ในแต่ละวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิ การละเล่นมอญซ่อนผ้า การละเล่นทอยสะบ้า การแสดงดนตรีไทย การแสดงอังกะลุง การแสดงหมากเก็บ การละเล่นลูกช่วง การแสดงรำกะลา การละเล่นงูกินหาง รำวงย้อนยุค เป็นต้น และพบกับร้านค้ามากมาย อาหารโบราณที่สะท้อนบรรยากาศวิถีถิ่นระยอง

สงกรานต์นี้หากท่านอยู่ในจังหวัดระยองก็สามารถมาเติมเต็มวันสงกรานต์ของท่านได้ ด้วยการเดินทางที่สะดวก อยู่ใจกลางเมืองระยอง มาพบกับประเพณีวัฒนธรรมดีๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยินดีนำเสนอ เชิญชวนการแต่งกายชุดไทย โดยในแต่ละวันจะมีรางวัลให้ผู้ที่แต่งกายชุดไทยดีเด่น 1 รางวัล

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3861 7430 ต่อ 601 ทุกวันในเวลาราชการ

สถานที่จัดงาน :
https://goo.gl/maps/cMNJ5CsuNxBcn9GH9

Related posts