ระยอง-จิตอาสาชาวจังหวัดระยอง ทำความสะอาดสถานที่กักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังปิดสถานที่กักตัวดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้เข้ารับกักกันตัวแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชนและนักท่องเที่ยว (ชมคลิป)

ระยอง-จิตอาสาชาวจังหวัดระยอง ทำความสะอาดสถานที่กักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังปิดสถานที่กักตัวดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้เข้ารับกักกันตัวแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 มี.ค.2564 ที่บริเวณตำนานป่า รีสอร์ท ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำจิตอาสาชาวจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ล้างพื้นถนนและเช็ดถูด้วยยาฆ่าเชื้อภายในห้องพักอาคารเรือนนอนของผู้เฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการหรือกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ Local Quarantine


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่มีความเสี่ยงสูงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จังหวัดระยอง จึงได้ให้ทุกอำเภอจัดหาสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ หรือ Local Quarantine เพื่อรองรับการกักตัวกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งตำนานป่า รีสอร์ท เป็นหนึ่งในสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการของจังหวัดระยอง ที่เปิดให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดระยอง เข้ารับการกักตัวตามมาตรการ

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการกักกันตัวเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดระยอง อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นมีแนวโน้มคลี่คลาย จังหวัดระยอง จึงได้ยกเลิกการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการที่เป็นสถานที่ของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งตำนานป่า รีสอร์ทดังกล่าวด้วย โดยมีจิตอาสาได้พร้อมใจกันทำความสะอาด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยที่ตำนานป่า รีสอร์ท และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดระยองอีกด้วย


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts