นครนายก  มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริคลอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ

นครนายก  มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริคลอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ

 

ที่ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ

เพื่อนำไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับขยายผล ซึ่งทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับจังหวัดนครายก เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 54 แห่ง รวมเมล็ดพันธุ์จำนวน 199 ชุด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารโรงเรียน และครูเข้าร่วมในพิธีรับมอบโดยพร้อมเพรียงกัน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครานยก

Related posts