ตราด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ (ชมคลิป)

ตราด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่

วันที่ 25 ก.พ. 64 โดยมีนายพีระ การุญ นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้เป็นประธานตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาด พร้อมด้วยนางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้เดินทางมาให้กําลังใจผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตและร่วมมอบเข็มและใบประกาศณีบัตรหน้ากากให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตให้กับผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตครบจํานวน 7 ขึ้นไป

พร้อมมอบใบประกาศณีบัตรอีกด้วยเพื่อเป็นกําลังใจอีกส่วนหนึ่งร่วมกับโรงพยาบาลตราดและธนาคารเลือด โรงพยาบาลคลองใหญ่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2564” ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ทหาร ตํารวจ อสม.ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2564” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตเป็นประจําในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย

และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต โดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 195 ราย ผ่านการคัดกรองจำนวน 161 ราย ได้โลหิตรวม 72,450 ซีซี ไม่มีผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างไรก็ตามหากประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ และมีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต สามารถแสดงความจำนงติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงพยาบาลตราด ได้ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts