รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประกาศอัตลักษณ์ โรงพยาบาล

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประกาศอัตลักษณ์ โรงพยาบาลคุณภาพดี คุณธรรมเด่น มุ่งเน้น ผู้รับบริการเป็นสุข บุคลากรภาคภูมิใจ

 

วันที่ 25 ก.พ.64 พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ผอ.รพ.สก.พร.) เป็นประธานในพิธี ประกาศอัตลักษณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ “โรงพยาบาลคุณภาพดี คุณธรรมดีเด่น” โดยนำ ทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้แทนหน่วย ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารสูงสุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ทั้ง 4 ฝ่าย

จนถึงแม่บ้าน รวม 21 ทีมสหสาขาวิชาชีพ ขึ้นประกาศพันธสัญญา อัตลักษณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ “โรงพยาบาลคุณภาพดี คุณธรรมเด่น” ว่าจะปฏิบัตหน้าที่ด้วยการ “สร้างสุข” ให้ผู้รับบริการเป็นสุข บุคลากรภาคภูมิใจ “โปร่งใส” ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ตรงไปตรงมา “ใส่ใจ” มุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน ทำงานแบบมืออาชีพ และ “สามัคคี” ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตอาสา


โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมประกาศอัตลักษณ์ “โรงพยาบาลคุณภาพดี คุณธรรมเด่น” โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts