ผู้การสุโขทัย สร้างความรู้และกฎหมายพิษภัยยาเสพติดแก่เครือข่ายตำรวจ อาสาสมัครตำรวจบ้าน

ผู้การสุโขทัย สร้างความรู้และกฎหมายพิษภัยยาเสพติดแก่เครือข่ายตำรวจ อาสาสมัครตำรวจบ้าน

 

พล.ต.ต. อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจบ้าน ต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 2 ที่จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย มีนโยบายในการสร้างเครือข่ายตำรวจบ้าน เพื่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมปฏิบัติงานกับตำรวจ จึงได้จัดโครงการ “ ฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจบ้าน ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราบอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยต่างๆ


รวมทั้งการตรวจตราของตำรวจสายตรวจเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ตระหนักความรับผิดชอบร่วมกัน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงสามารถออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างถูกต้องให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับ รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย, ผกก.เมืองสุโขทัย, ผกก.สภ.บ้านสวน, ผกก.สภ.เมืองเก่า มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ หอประชุมวรรณกลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts