ระยอง1กกต.เทศบาลมาบข่า เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเล็ก พร้อมทั้งขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร เกือบ 50 นาย ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

ระยอง1กกต.เทศบาลมาบข่า เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเล็ก พร้อมทั้งขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร เกือบ 50 นาย ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

 

วันนี้นายมนูญ วิวรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยองในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลกล่าวว่าเป็นการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและอนุกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้ง ซึ่งมี พันตำรวจเอก สราวุธ นุชนารถ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา นายสุนทร โภคา ป้องกันจังหวัดระยอง ดร.ทวีสิทธิ อิศรเดช ผู้ทรงคุณวุฒิและนายอนุศักดิ์ ผุดผาดปลัดอำเภอ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล

ที่มี ดร.ชาตรี บุนนาค เป็นประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบแผนรณรงค์การเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด นับจากห่างหายไปนาน กับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเกือบเจ็ดปีอฝ อีกทั้งเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกตั้ง และขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจากสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนามาช่วยเหลือในการจัดการเลือกตั้ง

ในขณะที่ตำรวจเอกสราวุธ นุชนารถผู้กำกับการสาธุานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมที่จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเหลือในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้จำนวน 40 ถึง 50 นายตามที่ร้องขอเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ ในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร และแผนงานต่างๆ ในการจัดการเลือกตั้ง อย่างรัดกุม เพื่อความรอบครอบในการจัดการเลือกตั้ง

โดย ดร.ชาตรี บุนนาค ประธาน กกต.เทศบาลตำบลมาบข่าได้แจ้งถึง การจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลักษณะของบัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับแจ้งจาก กกต. ซึ่งบัตรเลือกนายกเทศมนตรีให้มีสีม่วง บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีสีชมพู เหมือนกันทุกภาค ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบต่อไป

ต้น ข่าวนิคมพัฒนา ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts