ผู้ว่าฯสตูล เปิดโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ประจำปีงบประงบมาณ พ.ศ.2564 (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯสตูล เปิดโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ประจำปีงบประงบมาณ พ.ศ.2564

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ประจำปีงบประงบมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา-สตูล นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 280 คน


โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา-สตูล ได้มอบหมายให้สหวิทยาเขตอันดามัน จังหวัดสตูล ดำเนินการโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้โอกาสการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ 12 แห่ง ในจังหวัดสตูล ซึ่งมีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล มาเป็นวิทยากรในการติวในครั้งนี้ โดยมีการเรียนการสอน 5 รายวิชา ได้แก่

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ซึ่งเดิมนักเรียนทั้ง 12 แห่ง รวมกว่า 1,200 คน จะเดินทางมาติวเข้ม ณ ศูนย์ประจำจังหวัด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน โดยให้โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นศูนย์ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนลูกค่ายในจังหวัดสตูล และโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เป็นศูนย์ส่งสัญญาณการถ่ายทอดด้วยอีก 1 ศูนย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ทันสมัย ปลอดภัยจาก COVID-19


ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมพบปะนักเรียนและพูดคุยกับนักเรียนลูกข่ายทั้ง 12 โรงเรียน ผ่าน Zoom meeting พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางการเรียนหนังสือให้เป็นคนที่เรียนดีและฉลาดในการเรียน พร้อมให้เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามความมุ่งหมายของตนเองต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts