อดีต สท.เมืองแสนสุข พร้อม ส.อบจ.ชลบุรี มอบทุนการศึกษากว่า 1.2 แสนบาท (ชมคลิป)

อดีต สท.เมืองแสนสุข พร้อม ส.อบจ.ชลบุรี มอบทุนการศึกษากว่า 1.2 แสนบาท

ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนหาดวอนนภาศัพท์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภาสกร หอมหวล อดีตสมาชิกเทศบาลเมืองแสนสุข หรือ ที่รู้จักกันในนาม สท.เหี่ยว เจ้าของฉายาแจกอังเปาเงินล้าน ในวันไหว้ตรุษจีน ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นางสาว สุภีพันธุ์ หอมหวล สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขต อำเภอเมืองชลบุรี

และ นางสาวอลิสา ยิ้มประเสริฐ ร่วมกันแจกทุนการทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน

นายภาสกร หอมหวล เปิดเผยว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดสรรเงินส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนหาดวอนนภาศัพท์ ไปแล้ว เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ ส่วนมากเป็นนักเรียนจากพื้นที่อื่นที่ติดตามพ่อแม่ที่ทำอาชีพก่อสร้าง มาอยู่ในพื้นที่ตำบลแสนสุข

ดังนั้นตนเองจึงได้สนับสนุนเงินเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนยากจนและเด็กพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 242 ทุน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 121,000 บาท พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังได้ประสานกับทางกลุ่มพลังบ้านใหญ่ นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กนักเรียน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

 

Related posts