กอ.รมน.มุกดาหารฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ (ชมคลิป)

กอ.รมน.มุกดาหารฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ

 

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ ปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมี พ.ท.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์ หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรม โดยมีนายสวาสดิ์ สมประสงค์ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา, นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอดอนตาล , พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย์ รอง.ผกก.ปราบปราม สภ.ดอนตาล , ผู้แทนจาก อบต.โพธิ์ไทร คณะครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร และจาก กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านสื่อออนไลน์ การปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ และกิจกรรมกลุ่มชุดขุนด่าน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 จำนวน 70 คน ร่วมเข้ารับการอบรม

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู-นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ได้มอบอุปกรณ์การทำแนวกันไฟ และหน้ากากอนามัย แก่ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา และร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่า อาทิ ตะเคียนทอง ยางนา ประดู่ บริเวณโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา นอกจากนี้ช่วงบ่าย วิทยากร และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ยังร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่ภาคสนาม การทำแนวกันไฟป่า/สร้างฝายมีชีวิต

สำหรับการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หมู่ 7 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ทั้งนี้ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม. 6 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ปัจจุบันมีครู 16 คน นักเรียน 193 คน.


****************************************
ภาพ/ข่าวชรายุทธ-/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-787

Related posts