ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เฝ้าระวังป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ช่วงหน้าแล้ง วอนประชาชนอย่าเผาขยะข้างทางพร้อมช่วยสอดส่องแจ้งเหตุหากพบเห็นเพลิงไหม้

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เฝ้าระวังป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ช่วงหน้าแล้ง วอนประชาชนอย่าเผาขยะข้างทางพร้อมช่วยสอดส่องแจ้งเหตุหากพบเห็นเพลิงไหม้

 

ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่เกิดเพลิงไหม้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณพงหญ้ารกทึบข้างทาง หรือในที่รกร้างว่างเปล่า จนลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือนประชาชน สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการตระหนักรู้ เช่น การเผาซังข้าว-วัชพืช-ขยะข้างทาง เผาไล่สัตว์มีพิษ และทิ้งก้นบุหรี่ เป็นต้น


นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งนี้ มักจะเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นเป็นประจำสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลทับมา มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้วางมาตรการและแผนรับมือเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรเตรียมพร้อมไว้อย่างครบทุกสถานการณ์ และมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาล และชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา

พร้อมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อให้การเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที รวมทั้งมีการตรวจสอบพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่ เพื่อแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้มั่นไปปรับสภาพพื้นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงปัญหาไฟไหม้หญ้าที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำ-สระน้ำในชุมชนได้มีการขุดลอกและขยายเพิ่ม และมีโรงสูบน้ำไว้รองรับเพียงพอทั้งอัคคีภัยและปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นด้วย

ด้าน นายปัญญา แก้วพรมราช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลทับมา กล่าวว่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันสอดส่องแจ้งเหตุหากพบการลักลอบเผาขยะข้างทางที่มีพงหญ้าหนาทึบ แจ้งเหตุมาได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับมา ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.038-663168 หรือ สายด่วน 199 เพื่อที่จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการระงับเหตุไม่ให้เกิดความสูญเสีย

อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา หากประมาทขาดความระมัดระวังจะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้ให้ความร่วมมือช่วยการสอดส่องแจ้งเหตุ ไม่ปล่อยผ่านปัญหา ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในวงกว้าง

 

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts