ระยอง-เทศบาลตำบลมาบข่าเดินหน้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาด COVID19

ระยอง-เทศบาลตำบลมาบข่าเดินหน้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาด COVID19

 


นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาภายในจังหวัดระยองจนส่งผลทำให้ทุกพื้นที่ของจังหวัดระยองถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ส่งผลทำให้เศรษฐกิจล่วงลงไปอย่างเห็นได้ชัด ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยากลำบาก มีการกักตุนอาหาร เทศบาลตำบลมาบข่าในฐานะหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งมองว่าหากจะช่วยแก้ไขสถานะการณ์ที่เลวร้ายอยู่ในขณะนี้ให้ดีขึ้นก็ควรที่จะต้องหาแนวทางที่จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในขณะที่ออกมาใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้ กองงานสาธารณะสุขเทศบาลตำบลมาบข่า ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้ออกล้างพื้นทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดเสี่ยงพร้อมทั้งทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยการใช้รถดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ซึ่งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนั้นมีการวางแผนงานจัดทำเป็นตารางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อให้การฉีดพ่นน้ำยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคุมพื้นที่ได้ทุกจุด โดยการฉีดพ่นน้ำยาจะเน้นยำตามสถานที่ ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นพื้นที่ ที่มีความแออัด พื้นที่จุดที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก ตลาดนัด แหล่งจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภค การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า นายกอาจิน อ่ำพุด กล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะสร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและคลายความกังวนลง หากพวกเราหมั่นดูแลตนเองไม่เดินทางเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่เข้าไปอยู่รวมกันในสถานที่แออัด สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างทำความสะอาดมือตลอดเวลา ผมว่าพวกเราไม่เจ็บป่วยเพราะเชื้อไวรัสร้าย โคโรนาโควิค19 แน่นอน

กฤตภาส แตงเพชร์ ขตว.ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts