ทหารพัฒนาเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยเหลือ ประชาชน ห้วยแม่เอ (ชมคลิป)

พัทลุง-ทหารพัฒนาเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยเหลือ ประชาชน ณ ห้วยแม่เอ หมู่ 11 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลพร้อมรถขุดตักแขนยาว ขุดลอกลำน้ำเดิม ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดปัญหาอุทกภัย


ณ ห้วยแม่เอ หมู่ ๑๑ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งในช่วง เดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป ภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ และพื้นที่บริเวณรอบ ลำห้วยแม่เอ จะประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปี ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ทางสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้บูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการในอำเภอตะโหมด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วิโรจน์ /ภาพข่าว

Related posts