เทศบาลตำบลทับมา เปิดกิจกรรมโครงการจักรยานสานฝันปั่นวันอาทิตย์ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกายและความอบอุ่มในครอบครัว

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เปิดกิจกรรมโครงการจักรยานสานฝันปั่นวันอาทิตย์ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกายและความอบอุ่มในครอบครัว

 


เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในตำบลทับมา บูรณาการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการสานฝันจักรยานปั่นวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เด็ก สตรี เยาวชน ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญการสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งยังเล็งเห็นการปั่นจักรยานเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวจุดประกาย แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้ร่วมกันปั่นจักรยาน แรลลี่ชิงรางวัลตามเส้นทาง โดยมีฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมโครงการดังกล่าว จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts