ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดตัวโครงการ “The Lifesaver in School ร่วมพิทักษ์ระยองให้ปลอดภัย” มอบหมวกกันน็อก พร้อมอบรม ‘จราจรน้อยผู้พิทักษ์’ มุ่งสร้างสังคมระยองปลอดภัย

ระยอง-ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดตัวโครงการ “The Lifesaver in School ร่วมพิทักษ์ระยองให้ปลอดภัย” มอบหมวกกันน็อก พร้อมอบรม ‘จราจรน้อยผู้พิทักษ์’ มุ่งสร้างสังคมระยองปลอดภัย

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 : ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และมูลนิธิเมาไม่ขับ เดินหน้าสร้างสังคมระยองปลอดภัย ผ่านการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเด็กวัยเรียน เปิดตัวโครงการ ‘The Lifesaver in School ร่วมพิทักษ์ระยองให้ปลอดภัย’

พร้อมมอบหมวกกันน็อกกว่า 500 ใบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดตากวน และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในวัยเด็ก พร้อมอบรม ‘จราจรน้อยผู้พิทักษ์’ ที่จะสามารถช่วยเหลือและส่งต่อความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานที่โรงเรียน และทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ต่อไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts