ปทุมธานี-กระตุ้นการท่องเที่ยว….ตลาดต้องชมริมน้ำ วิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรม (ชมคลิป)

ปทุมธานี-กระตุ้นการท่องเที่ยว….ตลาดต้องชมริมน้ำ วิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรม

 


จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมที่น่าท่องเที่ยวถึง 2 แห่ง คือ ตลาดต้องชม “วัดโบสถ์” และตลาดต้องชม “อิงน้ำสามโคก” เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักตลาดต้องชมทั้งสองแห่งมากยิ่งขึ้น

โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นการซื้อขายของตลาดนั้น ทางสำนักงานพาณิชย์ปทุมธานีได้มีการจัดเดินประชาสัมพันธ์ (Troop) เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ในพื้นที่บริเวณโดยรอบตลาดจตุจักรและตลาด อตก. ด้วยกิจกรรมการแสดงสนุกสนาน แจกของที่ระลึก และเชิญชวนให้ประชาชน นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมตลาดดังกล่าวในวันหยุดของสัปดาห์ และเดินประชาสัมพันธ์แจกคูปองส่วนลดแทนเงินสดและของที่ระลึกให้ผู้มาท่องเที่ยวทั้ง 2 ตลาด เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้พบเห็นที่เดินผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก

Related posts