ลำปาง- หน่วยงาน one Home พม.จับมือคลังจังหวัดหลายหน่วยงานลงพื้นที่เคาะประตูบ้านผู้พิการ ป่วยติดเตียงให้ถึงสิทธิ์เราชนะ”เป๋าตัง”

ลำปาง- หน่วยงาน one Home พม.จับมือคลังจังหวัดหลายหน่วยงานลงพื้นที่เคาะประตูบ้านผู้พิการ ป่…

Read More

เชียงใหม่-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับสายการบินแอร์เอเชียเดินหน้าสร้างความมั่นใจการเดินทางปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

เชียงใหม่-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับสายการบินแอร์เอเชียเดินหน้าสร้างความมั่น…

Read More

ทสปช.ในทะเล ทรภ.1 แสดงพลังเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทสปช. 4 มี.ค.

ทัพเรือภาคที่ 1 รวมพลังสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดชุมพร แสดงพลังร่วมสร้างประโยช…

Read More

จันทบุรี-จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สร้างงาน สร้างอาชีพ สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน (ชมคลิป)

จันทบุรี-จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึ…

Read More

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรวมพลังคนจันท์ “ชวนเที่ยวจังหวัดจันทบุรี” พร้อมเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชมคลิป)

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรวมพลังคนจันท์ “ชวนเที่ยวจังหวัดจันทบุรี” พร้อมเปิดบ้า…

Read More

จันทบุรี-โรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสำหรับข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

จันทบุรี-โรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร…

Read More

จ.จันทบุรีจัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.2564 (ชมคลิป)

จ.จันทบุรีจัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณ…

Read More

จ.จันทบุรีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าทุเรียนของภาคตะวันออกในการส่งเสริม สนับสนุน และการค้าทุเรียนที่เป็นธรรม รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการผลิตที่ปลอดภัย และเข้าสู่ระบบการปลูกทุเรียนอินทรีย์ แบบยั่งยืน (ชมคลิป)

จ.จันทบุรีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าทุเรียนของภาคตะวันออกในการส่…

Read More