ระยอง-นายก”ช้าง”อ้อนคนระยอง ขอโอกาสนั่งนายก อบจ.ระยอง อีกสมัย เพื่อสานงานเดิมที่ค้างคาให้แล้วเสร็จ (มีคลิป)

ระยอง-นายก”ช้าง”อ้อนคนระยอง ขอโอกาสนั่งนายก อบจ.ระยอง อีกสมัย เพื่อสานงานเดิมที่ค้างคาให้แ…

Read More

ระยอง-อนุบาลทับมา จัดแข่งขันกีฬาสีสานสามัคคี มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน

ระยอง-อนุบาลทับมา จัดแข่งขันกีฬาสีสานสามัคคี มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์…

Read More

ผู้ว่าฯระยอง เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 103 คน เป็นเงิน 515,000 บาท (มีคลิป)

ผู้ว่าฯระยอง เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิค…

Read More

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “ลอยกระทง ชมสัตว์ป่า ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่” พร้อมชมการแสดงชุดพิเศษ แสง สี ลอยกระทงยามค่ำคืน

เชียงใหม่-เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “ลอยกระทง ชมสัตว์ป่า ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงให…

Read More

จันทบุรี-จัดแถลงข่าว Dolphin the Miracle of Love เปิดตัวการท่องเที่ยว มิติใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมเยี่ยวยาผู้ป่วยภาวะทางสมองและอารมณ์ ส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

จันทบุรี-จัดแถลงข่าว Dolphin the Miracle of Love เปิดตัวการท่องเที่ยว มิติใหม่ ท่ามกลางธรร…

Read More

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

อ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขว…

Read More

เชียงใหม่​ #​ มทบ.33​ ร่วมงานวันสมเด็จย่า​/ทำบุญ​ทอดผ้าป่า​มหา​กุศล​ช่วย​เด็กพิการ​โรงเรียน​ศรี​สังวาลย์​

เชียงใหม่​ #​ มทบ.33​ ร่วมงานวันสมเด็จย่า​/ทำบุญ​ทอดผ้าป่า​มหา​กุศล​ช่วย​เด็กพิการ​โรงเรีย…

Read More

นราธิวาส-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล นทพ. พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

นราธิวาส-ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นท…

Read More