พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ …

Read More

ระยอง-GC ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐร่วมใจ ประจำปี 2563 ส่งเสริมการตลาดสู่การสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายสานพลังประชารัฐ

ระยอง-GC ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐร่วมใจ ประจำปี 2563 ส่งเสริมการตลาดสู่การสร้างรายไ…

Read More

ชลบุรี-มอบหนังสือแสดงสิทธิการที่ราชพัสดุ ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบหนังสือแสดงสิทธิการที่ราชพัสดุ ตามโครงการธน…

Read More

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯลำปาง จับมือ อปท.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีขานรับเร่งฝึกอาชีพสตรีระยะสั้นคนตกงานอาชีพใหม่ชีวิตใหม่หลังโควิด-19 รุ่นที่ 1

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯลำปาง จับมือ อปท.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีขานรับเร่งฝึก…

Read More