จันทบุรี-ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (ชมคลิป)

จันทบุรี-ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร …

Read More

อบจ.ระยอง รับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน 2 หมู่บ้านติดสระเก็บน้ำดิบทับมาหรือแก้มลิง แก้น้ำท่วม-แล้ง ขอสร้างทางสาธารณะใหม่แทน (ชมคลิป)

อบจ.ระยอง รับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน 2 หมู่บ้านติดสระเก็บน้ำดิบทับมาหรือแก้มลิง แก้น้ำท่วม-แ…

Read More

จังหวัดมุกดาหาร รับมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ชมคลิป)

จังหวัดมุกดาหาร รับมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร เ…

Read More

จันทบุรี-จัดตั้งค่ายกักกันตัวผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร

จันทบุรี-จัดตั้งค่ายกักกันตัวผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติ…

Read More

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ อว. จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ อว. จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19   มหาวิท…

Read More

ปทุมธานี-โครงการ” ขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปทุมธานี-โครงการ” ขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ของสำนักงานต…

Read More

สมช. ให้สภาที่ปรึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

สมช. ให้สภาที่ปรึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  …

Read More

“เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน”ผลักดันวิสาหกิจกองทัพสีเขียวต่อยอด”เศรษฐกิจพอเพียงก้าวตามรอยพ่อ”หวังเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้กับรั้วของชาติในอนาคต

“เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน”ผลักดันวิสาหกิจกองทัพสีเขียวต่อยอด”เศรษฐ…

Read More

จัดหางาน จ.ตราด ให้นายจ้างยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้

จัดหางาน จ.ตราด ให้นายจ้างยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทำงานขายของหน้า…

Read More

ศาลแขวงสระบุรี เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การปล่อยผู้ถูกคุมขังชั่วคราว โดยรับสมัครผู้กำกับดูแลผู้ปล่อยชั้วคราว เคยสอดส่องรายงานตัว

ศาลแขวงสระบุรี เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การปล่อยผู้ถูกคุมขังชั่วคราว โดยร…

Read More