ฉะเชิงเทรา-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวอย่างไร ปลอดภัยโควิด-19” ผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง โควิด-19

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวอย่…

Read More