ลำพูน – มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สถานศึกษานำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน

ลำพูน – มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา…

Read More

ระยอง-ผักกูดมาปลูกสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่แก่เกษตรกร

ระยอง-ผักกูดมาปลูกสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่แก่เกษตรกร   องค์การบริหารส…

Read More

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรม

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรม   เมื่อวันที่ 2 เมษายน …

Read More

BLCP นำร่องโรงเรียนต้นแบบ “สุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์” ให้แก่โรงเรียนวัดกรอกยายชา จ.ระยอง

BLCP นำร่องโรงเรียนต้นแบบ “สุขภาพดี วิถีเกษตรอินทรีย์” ให้แก่โรงเรียนวัดกรอกยายชา จ.ระยอง …

Read More

ขอนแก่น – ขับเคลื่อน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี สู่ “อาร์มี่แลนด์” ศูนย์การเรียนรู้ค่ายทหาร ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น – ขับเคลื่อน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพั…

Read More

“กวิน​นาถ”​ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรกรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา”โครงการพัฒน่เศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจรเกษตรผสมผสานขุมทองโมมเคล” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรวัตวิถี (ชมคลิป)

“กวิน​นาถ”​ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรกรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา”โครงการพัฒน่เศรษฐกิจหม…

Read More

นราธิวาส-สพอ.ยะหริ่ง จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นราธิวาส-สพอ.ยะหริ่ง จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา ส…

Read More

อุบลราชธานี-จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯทำ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อุบลราชธานี-จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯทำ สยามมก…

Read More

สระบุรี/ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก กิ่งพันธุ์ไม้ผล พันธุ์เป็ดไข่และพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมคลิป)

สระบุรี/ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ด…

Read More

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมผลฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (ชมคลิป)

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชมผลฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการการพั…

Read More