ผู้สนใจล้นหลามร่วมงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ระดมผลผลิตการเกษตรและสินค้าแปรรูป 9 จัง…

Read More

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ (ชมคลิป)

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓   เ…

Read More

ชลบุรี- 57 ปี เจ้าของหมู่บ้านปันสุข นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ ในช่วงโควิด 19

ชลบุรี- 57 ปี เจ้าของหมู่บ้านปันสุข นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ ในช่วง…

Read More

สุรินทร์-” สาวปริญาโท เมืองช้าง ฮึดสู้พิษ (โควิด-19 ) หันมาหมักดินปุ๋ยใบยางพาราลดต้นทุนใช้ปลูกป่า “

สุรินทร์-” สาวปริญาโท เมืองช้าง ฮึดสู้พิษ (โควิด-19 ) หันมาหมักดินปุ๋ยใบยางพาราลดต้น…

Read More

เที่ยวงาน “เพาะป่า เพาะชีวิต” 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

เที่ยวงาน “เพาะป่า เพาะชีวิต” 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ   พิพิธภัณฑ์การ…

Read More