มอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

มอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 **********…

Read More

“มข.” ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และส่งเส…

Read More

โรงเรียนขนาดเล็กสุดยอดคว้าแชมป์หุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาติพร้อมถ้วยคะแนนรวมระดับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศสังกัดสพฐ.จาก รมต.ศึกษา

ขอนแก่น-โรงเรียนขนาดเล็กสุดยอดคว้าแชมป์หุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาติพร้อมถ้วยคะแนนรวมระดับโรงเ…

Read More

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ

เชียงใหม่- วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด…

Read More

สงขลา-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education 2020”

สงขลา-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Educ…

Read More

พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ร่วมมอบทุนการศึกษา

พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ร่วมมอบทุนการศึกษา   &…

Read More

สารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือ สร้างอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

นครราชสีมา-สารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือ สร้างอาชีพสู่ความเป็นเลิศ  …

Read More

การแพทย์แผนไทย ม.อ.เตรียมเปิดหลักสูตร แพทย์แผนไทยตามยุทธศาสตร์ เมืองสุขภาพโลก

การแพทย์แผนไทย ม.อ.เตรียมเปิดหลักสูตร แพทย์แผนไทยตามยุทธศาสตร์ เมืองสุขภาพโลก   คณะกา…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต.พบปะในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นย้ำ “กระดุมเม็ดแรกสร้างอนาคตให้เด็ก คือ บุคลากรทางศึกษา”

เลขาธิการ ศอ.บต.พบปะในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นย้ำ “ก…

Read More

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา​จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองความต้องการของชุมชน​

นครราชสีมา-วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา​จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองความต้องการของชุมชน…

Read More