ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ซับน้ำตาแม่ค้าขายผักหลังถูกหลอก ซื้อผักด้วยธนบัตรปลอม บุกให้กำลังใจ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก

ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ซับน้ำตาแม่ค้าขายผักหลังถูกหลอก ซื้อผักด้วยธนบัตรปลอม บุกให้กำลัง…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ชี้แจงนโยบาย น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นหลัก สร้างความปลอดภัย สร้างสันติสุขอย่างถาวร และยั่งยืน

แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รักษาความมั่น…

Read More

กองทัพเรือรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาหอมแดงตกต่ำ

กองทัพเรือรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้…

Read More

ชลบุรี-สัตหีบ ทร.ซื้อหอมแดง 5,000 กก.ปรุงอาหารให้กำลังพล ช่วยเหลือเกษตรกรศรีสะเกษ

พลังสามัคคี พลังราชนาวี กองทัพเรือ (ทร.) รับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 กิโล…

Read More

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ เปิดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร”

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ เปิดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน …

Read More

นราธิวาส-ฉก.ทพ.48 ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่

นราธิวาส-ฉก.ทพ.48 ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพิ่มขีดความสามารถให้กับ…

Read More

กองเรือยุทธการมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ยุวชนมัคคุเทศก์ ครั้งที่9

กองเรือยุทธการมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ยุวชนมัคคุเทศก์ ครั้งที่9   วันนี้ 17 ก.พ.64 …

Read More