ปชส.ระยอง จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามฯ พาสื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น (ชมคลิป)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2563 นำสื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กรมประชาสัมพันธ์ โดยนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้นางสาวภัศกมล รูปแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ พร้อมทีมงาน บูรณาการร่วมกับ สวท.ระยอง นำคณะสื่อลงพื้นที่ในแต่ละโครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการปรับปรุงถนนนลาดยางแบบอัลฟัสท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 715 เมตร สายสี่แยกพัฒนาคลองยาง หมู่ที่ 6 บ้านยางเอน ตำบลห้วยมอญ ถึง หมู่ 4 บ้านคลองยาว ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเรียบ (แคปซิล) เป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1,448 เมตร สายวังกลอย ตะกาดหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

และ 3.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายชากตาหมื่น-หนองซิมสิว ระยะทาง 614 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า การนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ เป็นการขยายผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละโครงการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนของรัฐบาล จากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ถนนที่ได้ทำการปรับปรุงในการเดินทางสัญจร การประกอบอาชีพ และขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อนำมาจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts