สุราษฎร์ธานี สภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เตรียมยื่นหนังสือถึงอธิการฯ ให้พิจารณาเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนบุคลากร

สุราษฎร์ธานี สภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เตรียมยื่นหนังสือถึงอธิการฯ ให้พิจารณาเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนบุคลากร

 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 ก.พ.63 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.ภูภณัช รัตนชัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมคณะกรรมการกว่ากึ่งหนึ่ง ร่วมประชุมวาระพิเศษขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งพิจารณาเห็นว่าไม่ถูกต้อง

ผศ.ภูภณัช รัตนชัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การประชุมวาระพิเศษในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากทางสภาฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการคัดเลือก และประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ให้ นายธนสาร เดชชนะ เป็นบุคลากรเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามขั้นตอน และมีการแจ้งย้ายสาขาวิชาบุคลากรภายในคณะ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

และปรากฎว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศ เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอ้างว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นายธนสาร เดชชนะ มิได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ ซึ่งทางกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความเห็นว่า ประกาศเพิกถอนดังกล่าวไม่ถูกต้องที่ประชุมจึงมีมติเสนอ ให้ 1.ส่งเรื่องดังกล่าวให้อธิการบดี เพิกถอน ประกาศเพิกถอน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใน 7 วัน

2. ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความชอบธรรมในการออกประกาศดังกล่าว 3. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในการออกประกาศ 4. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีจะช่วยเหลือ นายธนสาร เดชนะ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม
“หลังจากประชุมวาระพิเศษจะรีบนำมติที่ประชุม ยื่นต่อ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รรท.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้อง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆด้วย “ผศ.ภูภณัช รัตนชัย กล่าว

Related posts