นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เยี่ยมชมโรงงานไออาร์พีซี

นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เยี่ยมชมโรงงานไออาร์พีซี

 


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโรงงานไออาร์พีซี ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ทั้งภาคอุตสาหกรรม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

โดยนายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ไออาร์พีซี พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลและตอบซักถามต่อนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำชมศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่มีศักยภาพเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบเขตประกอบการฯ

 

Related posts