ระยอง – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ประธานคนใหม่​ ชูนโยบายเน้นรับ EEC นำ”ส.อ.ท.ระยองสู่ผู้นำด้านการค้าและการลงทุน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน” (ชมคลิป)

ระยอง – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้ประธานคนใหม่​ ชูนโยบายเน้นรับ EEC นำ”ส.อ.ท.ระยองสู่ผู้นำด้านการค้าและการลงทุน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน”

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่​ 19​ ก.พ.2563 ที่โรมแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง​ จ.ระยอง​ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองวาระปี 2563 – 2565 จำนวนรวม 39 คน เพื่อไปเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองคนใหม่มานั่งเก้าอี้แทนคนเก่าที่หมดวาระลงในวันนี้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายสงวน แสงวงศ์กิจ จากบริษัท สหกิจแกลง จำกัด​ ได้รับการเลือกตั้งแบบไร้คู่แข่งขัน

นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คนใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินงานจะเน้นสานต่อจากประธานคนเก่า พร้อมจะผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตื่นตัวรองรับ EEC นำ”ส.อ.ท.ระยองสู่ผู้นำด้านการค้าและการลงทุน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคำนึง ถึงสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน” และเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะตามมา เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความปรองดองในหมู่สมาชิกด้วยกัน….

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts