สระแก้ว#กองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน

*****หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วมอบสิ่งของพร้อมออกหน่วยบริการ///

 


*****เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่18ก.พ.63 ที่ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ หัวหน้าหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เปิดกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธรรมนูญ วงศ์สวรรค์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม 206 (วัฒนานคร) นายณัฏฐพงษ์ พัฒนารัฐ นายอำเภอวัฒนานคร คณะครูและนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม


***** ทั้งนี้ หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน ลงพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่จัดกิจกรรม มีการมอบตู้ยา ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา พร้อมทั้งมีการให้บริการทันตกรรม การบริการด้านสุขภาพ ตัดผมชายและหญิง จาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค การแสดงดนตรี จากกองดุริยางค์ทหารอากาศ และ การแสดงเครื่องบินเล็กด้วยวิทยุ จาก กรมช่างอากาศ ซึ่งกิจจกรมดังกล่าวจัดขึ้นช่วยเหลือประชาชนและสร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนตามนโยบายของกองทัพอากาศ.

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ สระแก้ว รายงาน

Related posts