รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมประชุมและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา (ชมคลิป)

*** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมประชุมและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา

 

 

*****(17 ก.พ. 63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมประชุมและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา โดยมีนายตั้ง อสิพงษ์ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายพงศกร สุดเสน่หา ปลัดอาวุโสอำเภอพนมสารคามรักษาราชการแทนนายอำเภอพนมสารคาม นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 นายสิทธิชัย เวชสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายศักดิ์เดช จุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม“พนมอดุลวิทยา” ส่วนราชการ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนให้การต้อนรับ


โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมเคารพธงชาติกับนักเรียน ข้าราชการค รูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม“พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักเรียนบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน ก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเข้ายังห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหาอุปสรรคของทางโรงเรียนพนมสารคาม“พนมอดุลวิทยา” ซึ่งทางโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคด้านอาคารสถานที่ พบว่าห้องเรียนเพื่อใช้ในบ่มเพาะการเรียนการสอนของนักเรียนไม่เพียงพอ ในทุกปีโรงเรียนมีปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่จะนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับเรื่องเพื่อนำไปพิจารณาตามขั้นตอน ต่อจากนั้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโครงการ EP และโครงการ MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน


จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนจุฑาทิพย์ อำเภอพนมสารคาม ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชน เพื่อประชุมรับข้อมูล ปัญหาอุปสรรคของทางโรงเรียน โดยมีนายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมผู้บริหารโรงเรียนจุฑาทิพย์ และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนให้การต้อนรับ พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และห้องเรียน ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยได้พูดคุยถึงการทำงานของครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้ครูเอกชนได้มีการพัฒนาให้ก้าวต่อไปตามการศึกษายุค 4.0


หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมชม มอบนโยบายและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม โดยมีนางธัญชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรานางบังอร ฝ่ายสัจจา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาต ามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอพนมสารคามให้การต้อนรับ ซึ่งได้ติดตามการนำนโยบาย กศน. สช. WOW WOW ไปสู่การปฏิบัติของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคามต่อไป………..

ศักรินทร์ กิยาหัต
จว.ฉะเชิงเทรา

Related posts